?

Log in

No account? Create an account
October 2nd, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 2nd, 2015

Запсілля [Oct. 2nd, 2015|10:50 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Cело Запсілля знаходиться на лівому березі річки Псел. За мостом через Псел - колишнє місто Миропілля. Село засноване у 1680 році, як слобода, яка разом із іншими слободами увійшли до складу Миропілля. Сьогодні Запсілля - звичайне окреме село на кордоні з Росією у населенням близько 600 мешканців.
P2181548.JPG
Головна і єдина пам'ятка Запсілля - Троїцька церква. Відомо, що вже у 1671 році у Запсіллі, яке тоді було частиною міста Миропілля, вже був дерев'яний храм на честь Святої Трійці. Церква проіснувала не одне століття до того, як на її місці побудували новий кам'яний храм, також присвячений Трійці. Рік будівництва церкви в реєстрі пам'яток Сумщини не зазначається. Різні джерела кажуть і про XVIII, і про кінець ХІХ століття.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | October 2nd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]