?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 8th, 2015

Грімне [Oct. 8th, 2015|08:26 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

В Грімне зручно заїхати, прямуючи за Львова до надцікавого галицького містечка Комарно. В селі є дерев'яна Преображенська церква 1777 року з двома (!) дзвіницями і музей Романа Шухевича в хаті, де діяв підпільний штаб провідника УПА. Одна з перших згадок про село датується в документах 1410 роком. На початку XVI століття село Грімне згадується як Громно і Грумно.
IMG_5342.jpg

Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 8th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]