?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 13th, 2015

Замок Еггенберг [Oct. 13th, 2015|10:13 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Замок Еггенберг - найбільша арістократична резиденція Штирії, знаходиться на західній околиці Граца. З головного залізничного вокзалу Граца сюди їздить трамвай №1. Зупинка так і називається - Schloss Eggenberg. Вхід на територію парку, де розташований замок, коштує 2 євро. В сам замок я ходив, бо був рано з ранку і він був ще зачинений.
no title
Резиденцію у 1625 р. наказав звести князь Еггенберг, фаворит і найближчий радник імператора Фердинанда II, свого роду австрійський Рішельє. Його улюблений архітектор Джованні П'єтро де Поміс, пам'ятаючи про захоплення князя астрологією, спроектував будівлю у дусі ренесансної гармонії. До складу палацово-паркового комплексу увійшла позднеготическая каплиця, побудована предками князя.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 13th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]