?

Log in

No account? Create an account
November 3rd, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 3rd, 2015

Мгарський монастир [Nov. 3rd, 2015|11:42 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Сотні разів проїжджав повз нього, а на ці вихідні вирішив, нарешті, заїхати. Шедевр мазепинського бароко століть на пагорбі на північно-східній околиці міста Лубни (Полтавщина) понад трасою Київ-Харків. За легендами, монастир на цьому місці існував ще до татарської навали XIII століття. Він був заснований в 1619 році княгинею Раїною Могилянкою Вишневецької і митрополитом Ісаєю Копинським, тодішнім ігуменом Густинським і Підгорським. В 1692 році на місці дерев'яної церкви, на кошти гетьманів Івана Самойловича та Івана Мазепи і за проектом талановитого віленського зодчого Іоганна-Баптиста Зауера, автора Троїцького собору в Чернігові був збудований кам'яний Спасо-Преображенський собор у стилі козацького (українського, мазепинського) бароко.
IMAG0275.jpg

Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 3rd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]