?

Log in

No account? Create an account
November 4th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 4th, 2015

Еренгаузен: як виглядає звичайне австрійське село [Nov. 4th, 2015|11:03 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Мене дуже вразило село Еренгаузен на південь від Граца, яке я побачив з вікна електрички і вирішив вийти тут. Розташовано воно майже на кордоні із Словенією на березі річки Мюр. У ході розвідки в селі з 1 тис. населення я виявив два замки, ратушу та два шикарних барокових храми.
no title
Якщо зберетеся їхати в село, то візьміть до уваги той факт, що там немає жодного магазина. Принаймні мені його знайти не вдалося. Я в буквальному сенсі трохи не вмер від спраги. Спека була неможлива. В єдиному кафе холодних напоїв не виявилося. Попити води вдалося лише на зворотньому шляху в місті Ляйбніц.

Читати і дивитися даліCollapse )

Link13 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 4th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]