?

Log in

No account? Create an account
November 5th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 5th, 2015

Ляйбніц [Nov. 5th, 2015|11:19 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

На півдні Штирії між Грацом і Еренгаузеном є невелике, але дуже старовинне місто Ляйбніц. Тут я зупинився, щоб купити попити води, бо і найцікавішему селі Штирії - Еренгаузені не виявилося жодного магазину. Скористувавшись перервою між електричками до Грацу, швидко оглянув місто. Дивитися тут не так багато: ратуша, декілька старих різнокольорових будинків та замок Сеггау, який височіє на горі над містом.
P3041995.JPG

Читати і дивитися даліCollapse )

LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 5th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]