?

Log in

No account? Create an account
November 7th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 7th, 2015

Акра (Акко) [Nov. 7th, 2015|11:45 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Акра (Акко) - друге за цікавістю місто Ізраїля після Єрусалима, яке варто обов'язково відвідати. Якщо, наприклад, ви маєте обмаль часу при перебуванні на Землі Обетованній, оберіть саме ці два міста. Спочатку я не планував сюди їхати, але вибрав Акко, промінявши його на палестинський Хеврон. Взагалі-то, Акко - це більше Палестина, ніж Ізраїль. У 1948 році, коли ділили Палестину, Акра мала відійти палестинській державі, але того ж року ізраїльська армія захопила його. В Акрі, як і в Палестині, більшість населення - араби. Але на відміну від Палестинських територій тут народ більш вихований, по кишеням не лазить і гроші не зрозуміло за що не вимагає. Тут діють правила (хоча і ізрайльські) і їх усі дотримуються. Отже, якщо вам облом їхати в Палестину і ви чогось там боїтесь - їдьте в Акко. Це - така собі "цивілізована" Палестина :)


Читати і дивитися даліCollapse )

LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 7th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]