?

Log in

No account? Create an account
November 9th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 9th, 2015

Тверія [Nov. 9th, 2015|09:27 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

Тверія (Тіверіада) - єдине єврейське місто в Ізраїлі, в якому довелося побувати під час поїздки цією країною навесні цього року. Тверія стоїть на березі Галілейського моря. Місто було засноване Іродом Антипою в 16 році н.д. й назване на честь римського імператора Тіберія. І відгуках багатьох мандрівників Тверія описувалася, як брудне, запущене і нецікаве місто. Я цього не відчув: Тверія мені сподобалося. В місті багато цікавого: замок хрестоносців, міські укріплення з багатьма баштами, старовинні церкви і синагоги, будівлі з чорного граниту. Але найцікавіше в Тверії - це Галілейське море, на березі якого розрашовано декілька знаменитих біблейських місць. А ще Тверія багата на краєвиди: звідси видно Голанські висоти, гори Галілеї та гору Хермон.

Читати і дивитися даліCollapse )

LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 9th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]