?

Log in

No account? Create an account
November 10th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 10th, 2015

Капернаум [Nov. 10th, 2015|10:21 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

Капернаум (Кфар-Нагум) - місто в Галілеї на північному березі Галілейського моря, де Ісус провів більшу частину свого місіонерського життя (з 30 до 33 років). Місто названо на честь старозавтнього пророка Наума. За часів Ісуса Капернаум був одним з найбільших міст на березі Галілейського моря. На початку Своєї місії Господь багато разів проголошував на його берегах Слово і чинив чудеса. З автостанції в Тверії можна доїхати автобусом №59, який їде на Голанські висоти в місто Кацрін.

Читати і дивитися даліCollapse )

LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 10th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]