?

Log in

No account? Create an account
November 14th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 14th, 2015

Нічна Яффа [Nov. 14th, 2015|06:13 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Останньою моєю зупинкою на Землі обітованій була старовинне Яффа, південна околиця Тель-Авіва. На жаль, побувати мені тут пощастило лише вночі. Місто - одне з найстаріших на Близькому Сході. Через порт Яффо 3 тис. років тому доставлялася деревина з Лівану для побудови першого Храма у Єрусалимі за царя Соломона. Вважається, що саме тут Персей звільнив Андромеду, звідси відправився в дорогу пророк Іона. В Яффі було видіння апостолові Петру і тут воскресили праведну Тавіфу.


Читати і дивитися даліCollapse )

LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 14th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]