?

Log in

No account? Create an account
November 18th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 18th, 2015

Кремс на Дунаї [Nov. 18th, 2015|01:30 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Кремс на Дунаї (Krems an der Donau) - це ворота Юнесківського регіону Вахау - 30-ти кілометрової долини Дунаю між містами Кремс та Мельк оточеної гірськими масивами, схили яких вкриті виноградниками. Саме з Кремса, до якого з Відня можна дістатися електричкою за 40 хвилин, багаточисельні туристи починають свою подорож середньовічними містечками Вахау з замками і укріпленими монастирями. Історична частина Кремсу не надто велика: по суті це одна вулиця, до якої примикає декілька площ та провулків. За 2 години неспішної прогулянки можна оглянути все.
no title

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 18th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]