?

Log in

No account? Create an account
November 21st, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 21st, 2015

Мельк [Nov. 21st, 2015|10:46 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Найцікавішим об'єктом юнесківської долини Вахау у Нижній Австрії є бенедиктинський монастир, що височіє над Дунаєм в місті Мельк. Більш розкішного барокового храму, нім монастирська церква, мені не доводилося бачити у всьому житті. У ззовні, і зсередини храм не має рівних. В Мельку закінчується туристичний маршрут долиною Вахау, який розпочнається в Кремсі-на-Дунаї. Повернутися з Мельку до Відня можна за годину з пересадкою в Санкт-Пельтені - столиці землі Нижня Австрія.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 21st, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]