?

Log in

No account? Create an account
November 24th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 24th, 2015

Краєзнавча експедиція Житомирщиною і Вінниччиною [Nov. 24th, 2015|08:31 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

На минулі вихідні отримав нескінченне задоволення від мандрівки окремими цікавими куточками Житомирщини і Вінниччини, яку організував для нас Дмитро Антонюк. Подивилися декілька цікавих польських резиденцій, незвичайний дерев'яний монастир в Поліссі, бункер Гіммлера та вкотре побували в кляшторі-фортеці босих кармелітів в Бердичеві.

Маршрут був такий: Городське - Гуйва - Сінгури - Гальчин - Нова Прилука - Стара Прилука - Люлинці - Бердичів


Читати і дивитися даліCollapse )
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 24th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]