?

Log in

No account? Create an account
November 29th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 29th, 2015

Бойківщина і Станіславів [Nov. 29th, 2015|09:41 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Цього тижня після 7-річної перерви пощастило побувати у Івано-Франківську і трохи покататися Прикарпаттям, а саме - північно-західною його частиною. Для подорожі, крім Станіславова, були обрані 3 цікавих міста історичної Бойківщини, в яких раніше не був - Калуш, Долина і Болехів. В кожному з них багато цікавого, але їх об'єднує одне: всі три були центрами соляної промисловості і в кожному залишилися старі солеварні. Крім того, в кожному з міст є ратуші, костели, синагоги і багато історичної забудови. Пересувався між поселеннями бусіками, які курсують доволі часто.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 29th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]