?

Log in

No account? Create an account
December 2nd, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 2nd, 2015

Кам'янець: домініканський монастир [Dec. 2nd, 2015|07:32 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

В цій частині розповім про найстаріший костел Кам'янця, що належав ордену домініканців, а також про пам'ятки вулиці Домініканської у Старому місті. На жаль, дзвіниця другого за цікавістю храм Кам'янця (після катедри з мінаретом) стоїть в риштуваннях після пожежі 1994 року вже два десятиліття і змін не видно. Попри це, храм виглядає дуже привабливо і ззовні, і зсередини. Крім костела св. Миколая, до комплексу монастиря входять келії, трапезна, будинок Потоцького та кам'яна огорожа з брамою. Сам монастир знаходиться на короткій вулиці Домініканській, що відходить від південно-східного кута площі Польський Ринок.
IMG_6867.jpg
Домініканці були першим орденом, який прибув на Поділля. У 1370 році вони заснували монастир з дерев'яним костелом св. Миколая, про який вже у 1378 році згадує папа Григорій ХІ. Костел повністю згорів у 1420 році, але незабаром був відбудований вже з каменю. Тоді ж і з'явилася одноповерхова будівля келій монастиря. Розквіт монастиря почався на межі XVI – XVII століть з перебудови зовнішнього вигляду костелу – до середньої нави були добудовані три каплиці.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 2nd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]