?

Log in

No account? Create an account
December 3rd, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 3rd, 2015

Відомі і таємні панорамні майданчики Кам'янця [Dec. 3rd, 2015|08:26 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Щоб насолодитися красою Кам'янця на Поділлі у мовній мірі, треба знати його деякі секрети. Одним з таких секретів є оглядові майданчики, з яких відкриваються зворушливі панорамні види на Старе місто і фортецю. Деякі з них відомі туристам, деякі - ні. Сьогодні розповім і про перші, і про другі. Їх всього 10. Сподіваюсь, це допоможе читачу наступного разу поглянути на Кам'янець іншими очима.


10 оглядових майданчиків Кам'янця-ПодільськогоCollapse )
Link8 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 3rd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]