?

Log in

No account? Create an account
December 13th, 2015 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 13th, 2015

Гальчин. Садиба Садика-Паші [Dec. 13th, 2015|12:13 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

На північ від Бердичева в селі Гальчин зберіглася садиба, що належала цікавій історичній постаті - Міхалу Чайковському, відомого також як Садик-Паша. Одноповерховий палац в класицистичному стилі з портиком з чотирма колонами з'явився, очевидно, на зламі XVIII і ХІХ століть. Саме в ньому у 1804 році народився герой нашої сьогоднішньої розповіді - польсько-український письменник, який встиг побувати польським, турецьким і навіть російським політиком.

Батьком Міхала Чайковського був шляхтич з Волині, матір'ю - правнучка гетьмана Івана Брюховецького. Двоє його дідів воювали під запорозькими знаменами, один з них загинув під час оборони Січі 1775 року. Навчаючись у Варшаві, Чайковський познайомився з Адамом Чарторийським, поетом з Кременця Юліушем Словацьким, Адамом Міцкевичем, Великим князем Костянтином Павловичем - намісником Польщі. У 1826 році Костянтин Павлович познайомив Михайла зі своїм братом Миколою І. Імператор запропонував Чайковському посаду при дворі та чин камер-юнкера, але той відмовився. Навпаки, Міхал став активним учасником Польського повстання 1831 року.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 13th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]