?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 30th, 2015

Підсумки-2015 [Dec. 30th, 2015|10:27 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , , , ]

Як завжди наприкінці року - підсумки подорожей за рік.

Надзвичайно цікавим і насиченим вийшов цей рік. Щоправда, почався він для мене не дуже весело: оскольчатий перелом правого передпліччя, звільнення з Міністерства, декілька місяців невизначеності... Вільний час дозволив реалізувати те, що про що мріяв багато років: створити нарешті свій авторський сайт про подорожі, над наповненням якого працював 10 років: http://andy-travel.com.ua. Паралельно й трохи поподорожувати. Цього року побачив 160 міст і містечок, 5 країн, 72 замки, 35 палаців, 55 ратуш, 33 синагоги. Далі було керування Аналітичною службою ВО "Свобода", вдала виборча компанія і, нарешті, переїзд до Плоскирова-Проскурова-Хмельницького.


Читати і дивитися далі
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 30th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]