?

Log in

No account? Create an account
January 5th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 5th, 2016

Івано-Франківськ [Jan. 5th, 2016|06:11 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

Івано-Франківськ ніколи не був моїм улюбленим містом. Передусім, через велику кількість конструктивізму і недоречних сучасних вкраплень в історичну забудову. Але цьогорічне відвідання на запрошення новообраного міського голови Руслана Марцінківа заставило полюбити його більше. Чи то дійсно за останні декілька років місто стало більш привабливим, чи то я побачив тут багато того, чого не бачив раніше. В сьогоднішній розповіді - підбірка з моїх чотирьох відвідань Франківська.


Відомий і невідомий СтаніславівCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | January 5th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]