?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 12th, 2016

Долина [Jan. 12th, 2016|10:55 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

Топонімів "Долина" в Україні багато. Є Долина (Янів) на Тернопіллі із залишками замку, є Долина в Тлумацькому районі Івано-Франківщини з неповторними дністровськими краєвидами. Сьогодні мові піде про місто Долина на Прикарпатті, на історичній Бойківщині. Але нас цікавить не саме місто Долина, а одне з його передмість - Стара Долина. Саме тут більше 500 років тому були відкриті поклади солі. Саме завдяки солі упродовж кількох століть Долина розвиненим містом і центром солеваріння Бойківщини. Магдебурзьке право Долина отримала ще у 1525 році від короля Сигізмунда І Старого.

В Старій Долині збереглося безліч пам'яток минулого: стара солеварня, магістрат (ратуша), костел, синагога, будівля "Соколу", дерев'яна дзвіниця, багато прикладів історичної міської та бойківської садибної забудови. Але більшість пам'яток, як і містечко в цілому, виглядає досить занедбано.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link8 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | January 12th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]