?

Log in

No account? Create an account
January 17th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 17th, 2016

Шверін [Jan. 17th, 2016|12:32 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Шверін - гарне історичне місто на півночі Німеччини в землі Мекленбург — Передня Померанія. Місто знамените, передусім, Шверінським замком великого герцога Мекленбург-Шверинського, збудованим на острові серед Шверинського озера. Саме місто також дуже мальовниче. Воно оточено системою озер і ставків, а в історичному центрі багато архітектурних пам'яток. Їхати з Гамбурга регіональним поїздом, який долає відстань за 1 год. 15 хв. На Шверін варто виділити максимально часу: лише на огляд замкового парку та дослідження різних ракурсів замку в мене пішло декілька годин.
no title

Читати і дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | January 17th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]