?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 29th, 2016

Санкт-Гоарсгаузен [Jan. 29th, 2016|08:47 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Санкт-Гоарсгаузен - маленьке містечко на правому березі Рейну, яке фактично складається з однієї вулиці, яка проходить уздовж річки. Над містечком височіє аж два замки Романтичного Рейну - Катц ("кіт") і Мауз ("миша"). На протилежному березі Рейну в Санкт-Гоарі стоїть ще один замок Райнфельц - найбільший з замків Рейну. Вище за течією Рейну на містом над рікою нависає овіяна легендами романтична скеля Лорелей. Санкт- Гоарcгаузен вперше згадується в документах на початку 13-го століття, але вчені вважають, що він був заснований набагато раніше, ще в 6-м столітті, коли аквітанський відлюдник Гоар (згодом Святий Гоар) оселився на протилежному березі річки, в нинішньому місті-близнюку Санк-Гоаре, що також дістав назву по імені святого.
no title

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | January 29th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]