?

Log in

No account? Create an account
January 30th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 30th, 2016

Замок Ельц [Jan. 30th, 2016|11:25 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Мрія побачити еталон справжнього середньовічного замку неодмінно врешті решт зупиниться на Ельці. Найфотогенічнійший з усіх німецьких замків майже з тисячолітньою історією знаходиться посеред лісу в горах поблизу долини річки Мозель в землі Райнленд-Пфальц. Замок Ельц заховався подалі від магістральних шляхів і залізниць. Дістатися сюди громадським транспортом можна лише у літній сезон. Технологія добирання наступна: в Кобленці сідаємо на електричку у напрямку Люксембургу, яка їздить щогодини. Виходимо на станції Treis-Karden, звідки до замку лише декілька разів на день влітку ходить мікроавтобус (розклад дивимося тут: http://www.burg-eltz.de/images/stories/doc/burgenbus.pdf). З автобусної зупинки, яка одночасно є і автомобільною стоянкою замку Ельц, до самого замку можна дістатися автобусом-шатлом вартість 2 євро, або пройтися пішки приблизно 15-20 хвилин.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | January 30th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]