?

Log in

No account? Create an account
February 6th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 6th, 2016

Обервезель [Feb. 6th, 2016|03:25 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

В долині Середнього Рейну лежить цікаве містечко Обервезель, в якому варто зупинитися і провести декілька годин. Місто оточено кам'яним муром з багатьма баштами. Центр забудований фахверковими будиночками, посеред нього - елегантна ратуша, стильно вкрита лускою зі сланцю. В містечку - дві цікаві середньовічні церкви: готична і романська. Над містом височіє замок Шьонберг - один з найкраще збережених на Романтичному Рейні.
no title
Перша згадка про місто Везель, що спочатку був двором, відноситься до 1149 року. Вже у 1220 році Обервезель у отримав статус вільного імперського міста, але потім став частиною курфюршества Трір, аж до секуляризації в 1802 році, коли він відійшов спочатку до Франції, а через декілька років разом з іншими лівобережними територіями - до Прусії.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | February 6th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]