?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 7th, 2016

Кауб [Feb. 7th, 2016|10:17 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Ще одне містечко на Романтичному Рейні з двома черговими романтичними замками над Рейном. В маленькому містечку Кауб крім ратуші і міських укріплень розташовані відразу два замки. Один з них, Гутенфельс, традиційно для рейнських замків знаходиться на схилі гори над поселенням. Розташування другого замку, що має складну для вимови назву Пфальцграффенштайн, є досить незвичайним. Він, ніби корабель, стоїть прямо посеред Рейну.
no title

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | February 7th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]