?

Log in

No account? Create an account
February 14th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 14th, 2016

Бремен [Feb. 14th, 2016|12:45 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Північні ганзейські міста - це моя слабкість. Хоч Бремен жодним чином не вписувався в мій маршрут Німеччиною і не входив в плани, в останню мить я вирішив сюди заїхати. Виявилося, не дарма. Попри те, що Бремен був на 90% зруйнований під час Другої світової, він був частково відновлений. І дуже якісно, як це вміють робити німці. В місті - шикарна ратуша, одна з найдосконаліших, які доводилося бачити, гострошпилястий в північному стилі романський домський собор, приваблива площа Ринок. Старої забудови не так багато, але вона вражає. Це стосується як середньовічних будинків, так і стильних архітектурних ансамблів першої половини ХХ століття. І звичайно, що Бремен - це місто казкових Бременських музикантів, про яких тут нагадує все навколо. Навіть дощ, який не припинявся ні на хвилину, лише додавав похмурому північному місту належної йому стильності.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 14th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]