?

Log in

No account? Create an account
February 22nd, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 22nd, 2016

Кельн [Feb. 22nd, 2016|08:45 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Жахлива безперервна злива - ось найбільше враження від Кельна в серпні 2015-го. Всі спроби побачити численні залишки римських споруд та тисячолітніх романських храмів змив дощ в перші ж хвилини після приїзду. Добре, що головна візитівка міста - Кельнський собор, знаходиться відразу ж біля головного вокзалу. Але і його зафіксувати на камеру виявилося не так просто: тільки дістаєш фотік, об'єктив умить заливає водою. Власне, їхав я до Кельна не заради собору - подібних величних готичних храмів доводилося бачити не один. Головною ціллю, насправді, було побачити мого друга дитинства Романа, який емігрував сюди в далекі 90-ті. Бігло пробігши центральною частиною міста, ми купили пива в магазинчику у іранця, і пішли до Романа в очікування закінчення зливи. Але все виявилося марним - в ніч і під ранок дощ не припинився. Навпаки, це був лише початок. Злива не припинялася ще 3 дні.
no title

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 22nd, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]