?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 6th, 2016

Вернігероде [Mar. 6th, 2016|08:36 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Вернігероде - одне з найвідоміших німецьких фахверкових іграшкових містечок. Знаходиться в землі Саксонія-Анхальт у підніжжя гірського масиву Гарц. Мешканцям колишнього совка Вернігероде відомий завдяки тому, що тут знімали "Того самого Мюнхгаузена". Місто не постраждало під час Другої світової війни, тому великий історичний центр зберігся ідеально. Особливо приваблює маленька ратуша з двома башточками та справжній середньовічний казковий замок, що стоїть на горі над містом. Історичний центр повністю складається з фахверкових будинків. Фахверки тут специфічні - бруси під прямим кутом. Ще Вернігероде - дуже зручна база для подорожей навколишнімі місцями - горами Гарц та численними історичними фахверковими містечками Саксонії-Анхільт та Нижньої Саксонії. Цьому це й сприяє дешевизна проживання: койко-місце в хостелі "Гарц" коштує від 16 євро, а повноцінний одномісний номер з усіма зручностями - 22 євро.
no title

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 6th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]