?

Log in

No account? Create an account
March 11th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 11th, 2016

Коростишів [Mar. 11th, 2016|10:39 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Коростишів був першим пунктом першої моєї подорожі цього року, яка закінчилася, так і не розпочавшись. Місто, яке я збирався відвідати принаймні останні років вісім, вдалося побачити лише декілька хвилин. Щойно я вийшов з машини, встигнувши побачити костел та пам'ятки навколо нього, як послизнувся не сходах місцевого парку і отримав травму, яка зупинила моє активне життя на декілька місяців. Досі з жахом згадую той день, але все ж таки вирішив присвятити Коростишеву короткий фотозвіт. В місті, що розташовано між Києвом та Житомиром, є шикарний бароковий костел, залишки маєтку Олізарів, фахверкова бібліотека, старовинний парк (будь він проклятий!), скелясті береги Тетерева, старовинна поштова станція та декілька споруд понад сторічної давнини.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 11th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]