?

Log in

No account? Create an account
March 13th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 13th, 2016

Тангермюнде [Mar. 13th, 2016|02:15 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Тангермюнде - загадкове північне німецьке місто, випадково відшукане мною під час підготовки двотижневої подорожі Німеччиною. Нетипове для землі Саксонія-Анхальт і взагалі центральної частини країни місто - це поєднання цегляної північної готики, більш типової для польського Помор'я і Прибалтики, і типово німецьких фахверків. А сам Тангермюнде більше нагадує північно-польські Гданськ, Мальборк і Квідзин, ніж Німеччину. Місто з червоної цегли, оточене середньовічним муром з баштами і замком, розташувалося на лівому березі Ельби. В Тангермюнде не те, що жодного туриста немає - тут навіть люди геть відсутні на вулицях. Добиратися сюди теж непросто: з туристичних центрів Саксонії-Анхальт (зокрема, Вернігероде) прямого транспорту нема, треба робити дві пересадки - в Магдебурзі і в Штендалі. Але відвідавши Тангермюнде, ви зрозумієте, що опинилися у справжній цегляно-готичній казці.
no title

Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 13th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]