?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 26th, 2016

Одеса. Палац Бжозовського (Шахський палац) [May. 26th, 2016|12:07 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Симпатичний палац в стилі ранньої англійської готики, відомий як "Шахський палац" розташований в кінці Приморського бульвару за "Тещиним" мостом на початку вулиці Гоголя. Палац збудував у 1851 - 1952 роках архітектор Фелікс Гонсіоровський для польського шляхтича Зенона Бжозовського. З родиною Бжозовських ми вже знайомилися раніше: їм належав палацовий комплекс з брамою в стилі замків Луари в забутому подільському селі Соколівка.

Протягом 2-х десятиліть палац залишався у власності зернових магнатів Бжозовських. У 70-х роках ХІХ століття палац продали Федору Рафаловичу - представнику однієї з найзаможніших родин Одеси. У 1909 році в палаці оселився Мохаммад Алі - перський шах, який біжав з Ірану від революції. Саме тому в народі палац отримав назву "Шахського". Хоча насправді в той час час палац належав Юзефу Шенбеку.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | May 26th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]