?

Log in

No account? Create an account
May 28th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 28th, 2016

ТОП-60 найцікавіших куточків України [May. 28th, 2016|06:32 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

ТОП-60 місць, які би я радив обов'язково треба відвідати в Україні. Вибрати з більш ніж півтисячі українських міст і містечок 60 виявилося не так і просто. Багато не потрапило. Якщо хто не згоден з рейтингом, не обурюйтесь: це мій суб'єктивний погляд. Він формувався протягом 10 останніх років. Біля кожного пункту - посилання у сторінці мого сайту, де є докладна інформації про те чи інше місто чи містечко. Вивчайте, насолоджуйтесь, подорожуйте!


Почнемо з кінця рейтингу і закінчимо найкращими.

60 найкращих!
Link8 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | May 28th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]