?

Log in

No account? Create an account
August 6th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 6th, 2016

Одеса. Ланжерон [Aug. 6th, 2016|09:25 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Ланжерон - невеликий район, розташований на однойменному мисі на схід від історичного центру Одеси в районі парку Шевченка і Карантину. Назву мис дістав від імені Луї Олександра Андре де Ланжерона - генерал-губернатора Малоросійського краю, дача якого була розташована саме на цьому мисі. Сьогодні навколо мису крім парку з атракціонами і пляжу розташовані стадіон "Чорноморець", залишки Одеської фортеці та декілька вілл і особняків кінці ХІХ - початку ХХ століття.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | August 6th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]