?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 9th, 2016

Західне Поділля [Oct. 9th, 2016|04:36 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , , , , , , , , ]

Одними з серпневих вихідних вирішив прокотитися своїми улюбленими куточками Західного Поділля. Вчергове отримав величезне задоволення від місць, в яких бував багато разів, але в які тягне ще і ще.

Маршрут був такий: Гусятин - Чортків - Червоногруд - Заліщики - Озеряни - Сидорів

Дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 9th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]