?

Log in

No account? Create an account
November 13th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 13th, 2016

Церматт і гора Маттергорн [Nov. 13th, 2016|11:19 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Церматт - відомий швейцарський курорт. Але їхав я сюди не заради відпочинку. Справа у тому, що над Церматтом височіє найкрасивіша гора Швейцарії - Маттергорн. Щоб дістатися до Церматті з Цюріха чи Женеви, варто їхати до станції Вісп, де треба пересісти в зубчастий поїзд до Церматта. Навколо містечка знаходиться більшість чотиритисячніків Пеннінських Альп, таких як найвища вершина Швейцарії - пік Дюфур (4634 м) у масиві Монте-Роза і Маттергорн (4478 м), на північному схилі якого на висоті 1608 метрів і розташоване поселення.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link8 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 13th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]