?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 16th, 2016

Егль [Nov. 16th, 2016|03:24 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Швейцарське місто Егль (Aigle) знаходиться в долині Рони (кантон Во) на схід від озера Леман (Женевського озера). Місто, передусім, приваблює своїм середньовічним замком, який розташований серед виноградників на тлі Альп. Крім замку, в Еглі є справжній куточок Сходу - Єрусалимська вулиця, забудована у східному стилі. А ще - старовинний центр з вузькими вулочками та різнокольоровими будиночками.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 16th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]