?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 21st, 2016

Лозанна [Nov. 21st, 2016|01:45 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Ще досі не зрозумів, чи сподобалася мені Лозанна. Тоді була така злива, що ні рятували ні дощовик, ні парасолька. Та ще й рука була в гіпсі. Оцінити одне з найвідоміших швейцарських міст мені було дуже важко. Лозанна знаходиться на березі Женевського озера (озера Леман) між Женевою і Монтре і входить до курортного регіону Швейцарська Рив'єра. Місто дуже рельєфне: гуляючи ним, доводиться ходити вгору і до низу. Відповідно, ці рельєфи утворюють гарні фотогенічні види. В місті є декілька замків, готичні собори, ратуша, трохи середньовічної архітектури, а ще більше - еклектики ХІХ-початку ХХ ст. В місті також є зручне метро-фунікулер, яке з'єднує історичний центр (верхнє місто) з набережною Леману.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 21st, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]