?

Log in

No account? Create an account
November 22nd, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 22nd, 2016

Веве [Nov. 22nd, 2016|12:10 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Веве (Vevey) - курортне містечко на Швейцарській Рив'єрі між Лозанною та Монтре. Центр виноградного регіону Лаво, база корпорації "Нестле", у ХІХ столітті - улюблене місце життя і відпочинку світової інтелігенції: письменників, художників, акторів. Сьогодні Веве - це невелике туристичне містечко з Ринковою площею, маленьким Старим містом, вічно квітучою набережною та чудовими видами на озеро Леман та Савойські Альпи.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 22nd, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]