?

Log in

No account? Create an account
November 24th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 24th, 2016

Мон-Сен-Мішель [Nov. 24th, 2016|11:11 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

В уяві кожного романтика є якесь завітне ідеальне і далеке місце, в яке тягне все життя, і побачити його є чи не мрією всього життя. В мене таких місць декілька, але перше місце з них багато років займав Мон-Сен-Мішель - замок-абатство у Нормандії на високому скелястому острові-скелі біля берегів Атлантичного океану. Вперше Мон-Сен-Мішель я побачив багато років тому у відеокліпі Сандри "Secret Land". Не пам'ятаю, що мені тоді сподобалося більше - пісня чи замок, але з тих пір Мон-Сен-Мішель став для мене своєрідним Secret Land, куди неодмінно хотілось побачити. Це було завданням не з простих: Франція - не проста країна, а сам замок знаходиться і в буквальному, і в переносному сенсі слова на краю світу. Його сполучення з Парижем - надзвичайно дороге і складне. Але хіба це може завадити мрії? :) Зустрічі з нею не завадили ні теракти в Парижі, ні перелом обох кісток руки.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 24th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]