?

Log in

No account? Create an account
November 25th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 25th, 2016

Фужер [Nov. 25th, 2016|08:36 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

Фужер (Fougères) - старовинне укріплене місто у Бретані з великим середньовічним замком. До фужерів згадана назва жодного відношення не має, а "fougères" з французької означає "папороть". Плануючи подорож Бретанню, я довго вирішував, які два найцікавіших міста провінції крім Ренна і Мон-Сен-Мішеля подивитися, і зупинив свій вибір на Фужері і Вітре. І схоже, не помилився. Добиратися до Фужера краще автобусом з Ренна. Є також автобусне сполучення з Вітре і Мон-Сен-Мішелем.

Замок у Фужері розташований поза усіма канонами - не на підвищення, а навпаки - в долині річки на скелястому острівці, оточеному річкою Нансон, яка утворює природний рів. Попри це замок є справжньою добре укріпленою цитадель на три пояси оборони. Фортеця в долі оточена середньовічним містом, а над фортецею і старим містом на узвишші - основна частина міста (також стара) з храмом стилі полум'яної готики, ратушею і беффруа.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 25th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]