?

Log in

No account? Create an account
November 28th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 28th, 2016

Тбілісі [Nov. 28th, 2016|10:12 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

Тбілісі - дуже рель'єфне і гармонійне історичне місто на крутих берегах Мктварі (Кури). Старе місто настільки самобутнє, що могло б конкурувати з найгарнішими старовинними європейськими містами, а сама грузинська столиця - з кращими європейськими. Але, на жаль, "реформи" з уст новітніх "мессій" - колишніх президентів, і реформи на ділі - це різні речі. Тбілісі і Грузії ще дуже далеко, щоб хоч трохи виглядати по-європейські. Більшість будинків в центрі - обшарпані і неохайні, а чим далі від центру міста - тим більше розрухи: закинутих і недобудованих багатоповерхівок, зруйнованих підприємств... Попри все, Старий Тбілісі мені дуже сподобався. Грузинська столиця дійсно є анклавом і найсхіднішим форпостом європейської цивілізації, і наявність в Тбілісі справжньої ратуші - приклад тому.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 28th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]