?

Log in

No account? Create an account
December 3rd, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 3rd, 2016

Гобустан: грязьові вулкани [Dec. 3rd, 2016|09:26 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Перебуваючи в Азербайджані, пощастило побувати в національному заповіднику Гобустан, що розташований в декількох десятках кілометрів на південь від Баку. Гори Габустана відомі своїми наскельними розписами, які відносяться до XIV століття. На жаль розписи сховані від туристів, їх можна побачити лише в музеї на території заповідника. Але найцікавіше в Гобустані побачити все ж довелося: це - грязьові вулкани, по кількості яких Азербайджан займає перше місце в світі.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link9 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 3rd, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]