?

Log in

No account? Create an account
December 4th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 4th, 2016

Кум [Dec. 4th, 2016|09:21 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Кум був першим місто в Ірані, який я побачив. З перших хвилин він перевернув з ніг на голову моє уявлення про прекрасне взагалі. Враження від персидської архітектури були настільки яскравими, що здавалося так, що всі європейські шедеври, які доводилося бачити, просто відпочивали у порівнянні з мінаретами, стелями, склепіннями та іншими прикрасами іранських мечетей.

Кум - священне місто для шиїтів. Тут, на території великого комплексу мечеті Хазрат-е Масуме знаходиться мавзолей Фатіми бінт Муса аль-Казім (Непорочної Фатіми) - доньки сьомого імама шиїтів-імамітів Муси аль-Казіма. Крім того, Кум відомий тим, що саме тут в 1979 році сталася Ісламська революція - головна подія в новітній історії Ірану. В результаті неї був повалений шахський режим і країна стала жити за законами шаріату.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 4th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]