?

Log in

No account? Create an account
December 8th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 8th, 2016

Кашан: палац Боруджерді [Dec. 8th, 2016|07:57 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Іранські традиційні будинки (палаци) є одним з символів містобудування Ірану поряд з персидськими садами та зірковими склепіннями мечетей. Декілька таких палаців знаходиться в Кашані. Усі вони будувалися за єдиним планом - оточений 2-3-поверховими будинками внутрішній двір з фонтаном і садом. Відрізняються тільки- елементи декору. Будучи в Кашані, я відвідав 2 таких палаци - Боруджерді і Табатабаї, які мені показалися найкрасивішими.

Палац Боруджерді знаходиться і самому серці історичного центру Кашана - в районі Солтан Амір-Ахмад на вулиці Аляві. Він був збудований у 1859 році архітектором Алі-Мар'ям Кашані і належав купцю Боруджерді. Будівля прикрашена багатою ліпниною, барельєфами, розписами і фресками, виконаними художником Сані-оль-Мольком і його учнями.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | December 8th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]