?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 15th, 2016

Гора Софе [Dec. 15th, 2016|08:13 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

На південь від Ісфахану є національний парк Софе. На його території знаходиться гора Софе, яку видно майже з кожної точки Ісфахана. Гора - найулюбленіше місце відпочинку ісфаханців і гостей міста. На гору можна піднятися на фунікулері. З гори відкривається неповторний вид на Ісфахан та довколишні гори. Тут варто зустріти і захід сонця.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | December 15th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]