?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 29th, 2016

Підсумки-2016 [Dec. 29th, 2016|05:21 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , , ]

Рік був неоднозначним, але в цілому позитивним. Попри двічі (!) отримані переломи кінцівок 2016-й приніс мені значно більше щасливих моментів, ніж негативу. Весь він був пов'язаний з Хмельницьким, куди доля направила мене попрацювати заступником міського голови. Добрих справ зроблено багато, помилки також були. За цей рік я набув друзів і гарних знайомих більше, ніж за попередні 5 років. Не покидав і свою улюблену справу: подорожі і розповіді про найгарніші куточки України і світу на своєму сайті. Щоправда, цього року подивився менше, ніж у попередні роки - всього 82 міста (в середньому за рік я буваю в 160 містах), але подорожі були набагато яскравішими і цікавішими, ніж попередні. Традиційно, саме про них сьогодні і розповім.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 29th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]