November 11th, 2017

Свідниця: костел миру

Таких дерев'яних фахверкових храмів в Європі лише два. Перших з них ми вже бачили неподалік у місті Явор. Костел у Свідниці хоч і молодше на 2 роки (святиню збудовано у 1656 році), але саме він вважається найбільшою дерев'яною каркасною релігійною спорудою в світі. Цей лютеранський храм, як і костел в Яворі, було зведено після Вестфальського миру 1648 року, яким завершилася Тридцятилітня війна. Він побудований з дерева і глини, без веж. Крім достатньо екзотичного зовнішнього виду, храм вражає уяву багатством внутрішнього інтер’єру: вівтарем, амвоном та щиро прикрашеними критими галереями, ложами, призначеними для протестантської шляхти.


Collapse )