?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 4th, 2018

Надвірна [Feb. 4th, 2018|11:19 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Надвірна - цікавий райцентр на Прикарпатті в 36 кілометрах на південь від Івано-Франківська, де можна побачити багато цікавого для туриста: руїни замку, площу Ринок з ратушою, костел і трохи австрійської сецесії. В 2 кілометрах на південний захід від центру міста є справжній карпатський замок Пнів. На саму Надвірну варто виділити близько 3 годин, щоб неспішно обглянути все цікаве, що є в місті.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 4th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]