?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 12th, 2018

Переяслав [Feb. 12th, 2018|07:54 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Переяслав - одне з найстаріших і досить значущих міст Русі-України. В часи Київської Русі було столицею Переяславського князівства, в Козацьку добу "прославилося" Переяславською Радою - сумнозвісною угодою з москалями. Сьогодні Переяслав - це, перш за все, місто-музей. Кількість музеїв тут зашкалює - близько 3-х десятків. Про найцікавіший з них - Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, я розповім окремо. А сьогодні буде про архітектуру міста. Пам'ятки козацької (і навіть давньоруської) доби тут трохи збереглися, є трохи старої забудови кінця ХІХ - початку ХХ ст. Але, на жаль, цілісного міського ансамблю в Переяславі немає, переважає совок, як і в більшості лівобережних райцентрів. Менше з тим, в це історичне місце варто приїхати хоча б на півдня.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 12th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]