?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 17th, 2018

Тренто [Feb. 17th, 2018|10:09 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Тренто (Trient - нім., Trento - італ.) - столиця особливого регіону Італії. Австрія тут ще не закінчилася, а Італія щойно розпочалася. Регіон, який німецькою називається Südtirol (Південний Тіроль), а італійською - Trentino-Alto Adige, перейшов до складу Італії лише після Першої світової війни. Тут дві офіційних мови - італійська і німецька. Якщо в Тренто і великих містах італійську ще можна почути на рівні з німецькою, то у глибинці майже всі спілкуються німецькою. Архітектура Тренто і Південного Тіроля також наполовину - італійська, наполовину - австрійська. Типово італійські собори і палаццо тут вдало поєднуються з австрійськими і південно-німецькими розписаними будиночками, типовими для альпійського регіону. В місті багато різноманітних пам'яток архітектури, включаючи замки, палаци, площі з різнокольоровими будинками і фонтанами. Це все дуже гармонійно доповнюють Альпи, серед яких в долині річки Адідже затиснутий Тренто.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 17th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]